Impressum

Impressum

SL Stanlab GmbH
Borsigring 8
31319 Sehnde

telefon: 0049 5138-702 0000
fax: 0049 5138-702 0070
E-Mail: info@stanlab.de

 

Reprezentowana przez:

Dr. Georg Berns

Dipl.-Ing. Arnolf Kneißler

 

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego:
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z §27a ustawy o podatku obrotowym: DE302156601

 

Organ nadzoru: Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

 

Rada Arbitrażowa:

Amtsgericht Amberg -Registergericht
Paulanerplatz 4
92224 Amberg, Deutschland/ GERMANY
phone: 09621 604-0
fax: 09621 604-110

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej:

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft
Kokenstr. 16
30159 Hannover

Zasięg: Niemcy

 

Uwaga zgodnie z ustawą o rozliczaniu sporów konsumenckich (VSBG)

Nie jesteśmy przygotowani i zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką radą arbitrażową.

 

Disclaimer – informacja prawna

§ 1 Ostrzeżenie o treści
Wolna i swobodnie dostępna zawartość tej strony została stworzona z największą możliwą starannością. Jednak dostawca tej witryny nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność udostępnianych darmowych i ogólnodostępnych przewodników dziennikarskich i aktualności. Treści oznaczone nazwą odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Poprzez odwoływanie się do wolnej i swobodnie dostępnej treści, nie dochodzi do zawierania stosunków umownych między użytkownikiem a usługodawcą, o ile nie ma to prawnie wiążącej woli dostawcy.

§ 2 Linki zewnętrzne
Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności danego operatora. Dostawca najpierw sprawdził zawartość stron trzecich przy pierwszym łączeniu zewnętrznych linków, aby ustalić, czy istnieją jakiekolwiek naruszenia prawa. W tym czasie żadne naruszenia nie były widoczne. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść połączonych stron. Ustawienie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca akceptuje treść znajdującą się za odnośnikiem lub linkiem. Stała kontrola linków zewnętrznych nie jest rozsądna dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Znając przestępstwa prawne, takie zewnętrzne linki są jednak natychmiast usuwane.

§ 3 Prawa autorskie i dodatkowe prawa autorskie
Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckim prawom autorskim i uzupełniającym prawom autorskim. Każde użycie, na które nie zezwala niemieckie prawo autorskie i pomocnicze prawo autorskie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności powielania, przetwarzania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach elektronicznych i systemach. Treści i prawa stron trzecich są oznaczone. Nieautoryzowane powielanie lub przekazywanie pojedynczych treści lub pełnych stron jest niedozwolone i podlega karze. Dozwolona jest wyłącznie produkcja kopii i plików do pobrania w celach osobistych, prywatnych i niekomercyjnych.

Prezentacja tej witryny w ramkach zewnętrznych jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.

§ 4 Specjalne warunki użytkowania
O ile specjalne warunki dla indywidualnych zastosowań niniejszej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych ustępów, należy to wyraźnie zaznaczyć w odpowiednim miejscu. W każdym indywidualnym przypadku obowiązują specjalne warunki użytkowania.

Źródło: Impressum Muster von JuraForum.de