Nasze usługi

Ekspertyza:

Badamy i oceniamy żywność pod kątem ich składu, potencjalnego zagrożenia oraz możliwości wprowadzenia do handlu.

 

Próbki urzędowe:

W przypadku kiedy instytucje takie jak urząd weterynaryjny, policja pobiorą próbki z Państwa przedsiębiorstwa w ramach Kodeksu Żywności i Pasz (LFGB Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch), istnieje prawo do kontrpróby. Jeśli próbka zostanie zakwestionowana, możecie Państwo zlecić nam przeprowadzenie badań zakwestionowanych produktów przez uznanych biegłych rzeczoznawców. Takie ekspertyzy zostaną uwzględnione w sądzie.

 

Prawo żywnościowe:

Sprawozdania są orzekane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żywności.

 

Odbiór próbek:

Oferujemy odbiór próbek. Po ustaleniu terminu odbioru próbek, nasz pracownik odbierze materiał do analizy. Oferujemy także pobór próbek.

 

Analiza żywności: 

SL STANLAB wykonuje badania jakości mikrobiologicznej produktu. Wykonujemy analizy w dniu dostarczenia próbki do laboratorium, badania w trakcie oraz z upływem terminu przydatności do spożycia, jak i badania różnorodnych bakterii oraz warunków przechowywania. W zależności od Państwa życzenia możemy przeprowadzić badania patogenów, zalecanych kryteriów DGHM (Die Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie  - Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii) danego produktu lub wybranego przez Państwa spektrum analiz. Oferujemy doradztwo odnośnie konkretnego produktu.

 

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności podobnie jak możliwość wprowadzenia do handlu są najważniejsze w ocenie i produkcji żywności. Oferujemy badania patogenów w celu sprawdzenia statusu bakteriologicznego Państwa produktów.

 

Ciała obce w produktach są częstym powodem oficjalnych wycofań produktu i mogą prowadzić do skandali. W przypadku takiego podejrzenia, SL Stanlab GmbH  poinformuje Państwa o dalszym postępowaniu oraz przeprowadzi odpowiednie badania.

 

Żywność- Badania naukowe :

Jesteśmy w stałym kontakcie  z naszymi partnerami naukowymi, aby stale być na bieżąco.

Nasi partnerzy:

Tierärztliche Hochschule Hannover

Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo

Universität Zürich