Ochrona danych

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności w naszej firmie. Dzięki temu dowiesz się o najważniejszych informacjach i zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych i plików cookie używanych przez naszą stronę internetową.

 

 

Polityka prywatności

Jako użytkownik naszej strony internetowej, otrzymasz w tej polityce prywatności wszystkie niezbędne informacje o tym, w jakim stopniu i w jakim celu my lub osoby trzecie zbieramy i wykorzystujemy Twoje Dane. Zbieranie i wykorzystywanie twoich danych jest ściśle zgodne z wymogami prawnymi, w szczególności z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (EU-DSGVO) i federalną ustawą o ochronie danych (nowe). W szczególności angażujemy się w zachowanie poufności danych osobowych i dlatego pracujemy ściśle w granicach określonych przez prawo. Gromadzenie tych danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, o ile jest to możliwe. Przekazujemy te dane innym podmiotom wyłącznie za wyraźną zgodą. Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa szczególnie poufnych danych, takich jak transakcje płatnicze lub Twoje zapytania do nas za pomocą szyfrowania SSL. Nie chcemy jednak przegapić okazji, by wskazać ogólne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, na które nie mamy wpływu. Zwłaszcza w wiadomościach e-mail Twoje dane nie są bezpieczne bez dodatkowych środków ostrożności i mogą być rejestrowane przez osoby trzecie.

 

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych:

SL Stanlab GmbH

Telefon: 05138/7020000

E-Mail: info@stanlab.de

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Niklas Hanitsch
secjur GmbH
Telefon: +49 40 228 599 520
E-Mail: dsb@secjur.com
Steinhöft 9
20459 Hamburg

 

 

Cel przetwarzania danych

Ze względów organizacyjnych i technicznych, korzystanie z naszej strony internetowej zapisuje następujące dane: nazwy odwiedzonych stron, przeglądarki i używanego systemu operacyjnego, daty i czasu dostępu, używanych wyszukiwarek, nazw pobranych plików i ich adresów IP.

Oceniamy te dane techniczne anonimowo i wyłącznie w celach statystycznych, aby móc stale optymalizować naszą stronę internetową i sprawić, by nasze oferty internetowe były jeszcze bardziej atrakcyjne. Informacje te są przechowywane oddzielnie od innych informacji osobistych przechowywanych w zabezpieczonych systemach. Wnioski dotyczące pojedynczej osoby nie są wyciągane.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w kontekście profilaktyki i gospodarności danych tylko w takim zakresie i tak długo, jak jest to konieczne do korzystania z naszej strony internetowej lub jest wymagane przez prawo. Poważnie traktujemy ochronę danych osobowych i ściśle przestrzegamy odpowiednich przepisów prawnych i niniejszej polityki prywatności podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Jeśli cel zbierania danych zostanie zmieniony lub upłynie termin legalnego przechowywania, zebrane dane zostaną zablokowane lub usunięte. Regularnie nasza strona internetowa może być używana bez przesyłania danych osobowych. Gdy zbieramy dane osobowe - takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail - zbieranie danych jest dobrowolne. Bez Twojej wyraźnej zgody informacje te nie zostaną ujawnione stronom trzecim. Należy pamiętać, że dane w Internecie nie zawsze są przesyłane w bezpieczny sposób. Szczególnie w przypadku ruchu e-mail nie można zagwarantować ochrony podczas wymiany danych. 

Zebrane dane nie będą wykorzystywane do automatycznej oceny poszczególnych przypadków ani profilowania lub punktowania.

 

 

Twoje prawa jako ofiary

W dowolnym momencie otrzymasz bezpłatne informacje o danych osobowych, które posiadamy o Tobie, a także o pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania danych. Ponadto masz prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych przechowywanych na podstawie przepisów prawnych lub wymaganych do prawidłowego prowadzenia działalności. Aby blokada danych mogła zostać zrealizowana w dowolnym czasie, dane będą przechowywane do celów kontroli w zablokowanym pliku. Jeśli dane nie są rejestrowane przez prawne zobowiązanie do archiwizacji, usuwamy Twoje dane na Twoje żądanie. Jeśli obowiązek archiwizacji zacznie obowiązywać, zablokujemy Twoje dane. W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących korekty, blokowania lub usuwania danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod danymi kontaktowymi w niniejszej polityce prywatności lub na adres podany w Impressum.

Jeśli nie rozumiesz w pełni swoich praw podczas przetwarzania swoich danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu regulacyjnego.

 

 

Cookies

Używamy plików cookie na naszej stronie. Te małe pliki tekstowe zostaną zapisane na Twoim komputerze z naszego serwera. Wspierają prezentację naszej strony internetowej i pomagają poruszać się po naszej stronie internetowej. Pliki cookie zbierają dane o Twoim adresie IP, przeglądarce, systemie operacyjnym i połączeniu z Internetem. Nie kojarzymy tych informacji z danymi osobowymi i nie udostępniamy ich osobom trzecim. W żadnym przypadku pliki cookie nie są używane przez nas w celu umieszczenia szkodliwego oprogramowania lub oprogramowania szpiegującego na komputerze. Możesz również korzystać z naszej strony bez używania plików cookie, co może skutkować ograniczoną reprezentacją i funkcjonalnością naszej oferty. Jeśli chcesz dezaktywować pliki cookie, możesz to zrobić poprzez specjalne ustawienia przeglądarki. Użyj tej funkcji pomocy, aby wprowadzić odpowiednie zmiany. Możesz zarządzać plikami cookie reklam internetowych za pomocą następujących linków: http://www.aboutads.info/choices dla USA http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices dla Europy.

 

 

Zbieranie danych dostępu

Dostarczanie i prezentowanie treści za pośrednictwem naszej strony internetowej technicznie wymaga zebrania określonych danych. Dzięki dostępowi do naszej witryny te tak zwane pliki dziennika serwera są rejestrowane przez nas lub dostawcę przestrzeni internetowej. Te pliki dziennika nie pozwalają na żadne wnioski odnośnie Ciebie i Twojej osoby. Odpowiednie informacje obejmują nazwę strony internetowej, plik, aktualną datę, ilość danych, przeglądarkę internetową i jej wersję, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy Internetu, adres URL strony odsyłającej jako stronę, z której przełączyliśmy się na naszą stronę, a także odpowiedni adres IP. Używamy tych danych do prezentacji i dostarczania naszych treści, jak również do celów statystycznych. Informacje wspierają dostarczanie i ciągłe doskonalenie naszej oferty. Zastrzegamy sobie również prawo do sprawdzenia wspomnianych danych z mocą wsteczną, jeżeli istnieje podejrzenie o nielegalnym korzystaniu z naszej oferty.


 

Treści i usługi innych firm

Oferta na naszej stronie może również zawierać treści, usługi i usługi innych dostawców, które uzupełniają naszą ofertę. Przykładami takich ofert są mapy z Map Google, filmy z YouTube lub graficzne reprezentacje stron trzecich. Regularne wywoływanie tych usług od stron trzecich wymaga transmisji Twojego adresu IP. Umożliwia to dostawcom korzystanie z adresu IP ich użytkowników, a także ich zapisywanie. Dokładamy wszelkich starań, aby uwzględnić tylko te strony trzecie, które używają adresów IP wyłącznie do dostarczania treści. Nie mamy jednak wpływu na to, który dostawca zewnętrzny może przechowywać adres IP. To zapisywanie danych może służyć na przykład do celów statystycznych. Jeśli dowiemy się o praktykach przechowywania danych przez strony trzecie, natychmiast powiadomimy o tym naszych użytkowników. W tym kontekście należy również zwrócić uwagę na specjalne oświadczenia o ochronie danych dla poszczególnych dostawców zewnętrznych i dostawców usług, z których usług korzystamy na naszej stronie internetowej.

Można je również znaleźć w niniejszej polityce prywatności.